Wygodny sposób na prace z domu – Remote PC Access

Funkcja Remote PC Access pozwala użytkownikowi końcowemu na zdalne logowanie z dowolnego miejsca do fizycznym komputerze z systemem Windows w biurze.

Virtual Delivery Agent (VDA) jest zainstalowany na komputerze biurowym. VDA rejestruje się przez Cloud Connector lub Delivery Controller i zarządza połączeniem HDX między komputerem PC a urządzeniami klienta końcowego.

Remote PC Access obsługuje model samoobsługowy. Po skonfigurowaniu katalogu maszyn i dodaniu maszyn do grupy dostaw, do których użytkownicy mają dostęp, użytkownicy ci są automatycznie przypisywani do swoich komputerów, gdy logują się lokalnie na komputerze. To logowanie odbywa się bez interwencji administratora. Aplikacja Citrix Workspace działająca na urządzeniu klienckim umożliwia dostęp do aplikacji i danych na biurowym komputerze w ramach sesji pulpitu zdalnego.

Użytkownik może mieć wiele komputerów stacjonarnych, w tym więcej niż jeden komputer fizyczny lub kombinację komputerów fizycznych i komputerów wirtualnych.

Remote PC Access

[fluid_wrapper width="686" height="386"][/fluid_wrapper]

 

 

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Radosław Kluczny
Tel. (+48) 501 134 726
E-mail: radoslaw.kluczny@alterkom.pl
Profil LinkedIn: www.linkedin.com/in/radoslawkluczny/