Rozwiązania Citrix Workspace dostępne w formie subskrypcji

Citrix dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy standard obsługi klienta we wszystkich swoich cyfrowych rozwiązaniach do pracy w chmurze, lokalnie i w postaci hybrydowej. Jednym z kluczowych elementów dzisiejszej ekonomii opartej na subskrypcji jest nacisk i skupienie się na wzmocnieniu relacji między dostawcą oprogramowania a Tobą, naszymi klientami.

Citrix oferuje wszystkie swoje usługi w chmurze w modelu subskrypcji – aby uprościć zakupy, ułatwić wdrażanie, przyspieszyć adopcję i wzmocnić relacje z użytkownikami. Gwarantuje to, że otrzymujesz największą wartość z naszych rozwiązań. Jednak w miarę jak organizacje IT łączą usługi lokalne i usługi w chmurze, Citrix zdaje sobie sprawę, że ekonomiczne preferencje dotyczące usług subskrypcyjnych nie ograniczają się wyłącznie do usług w chmurze. Klienci często szukają wielu takich samych korzyści z subskrypcji usług w lokalnych wdrożeniach Citrix Workspace we własnych serwerowniach.

Citrix ogłosił udostępnienie wszystkich lokalnych (on-premise) rozwiązań cyfrowej przestrzeni roboczej w modelu subskrypcji. W branży technologicznej nastąpiła poważna zmiana z tradycyjnego modelu licencji wieczystej na model oparty na subskrypcji, a Citrix wiąże duże nadzieje mogąc zaoferować te same korzyści wynikające z modelu subskrypcji w tradycyjnych wdrożeniach.

Świat technologii szybko się zmienia. Aby ułatwić ich wykorzystanie, firmy muszą dostosowywać swoje rozwiązania technologiczne do zmian. Rozwiązania oparte na subskrypcji zapewniają klientom następujące korzyści:

  • Niższy początkowy koszt wejścia: przejście użytkowników na subskrybentów – zamiast zmuszać Klientów do zakupu rozwiązań technologicznych – zapewnia elastyczność w rozszerzaniu istniejących wdrożeń Citrix w celu zaspokojenia rosnącego popytu bez długoterminowego zaangażowania lub dużych kosztów początkowych. Jako subskrybent dokonujesz krótkoterminowej inwestycji w rozwiązania, aby sprostać pilnemu wyzwaniu biznesowemu, a Citrix zobowiązuje się wspierać Cię, aby zachęcić do kontynuowania subskrypcji.
  • Elastyczność finansowa: subskrypcja lokalna zapewnia klientom elastyczność finansową, ponieważ licencje mogą kwalifikować się do budżetów operacyjnych (OpEx) lub kapitałowych (CapEx) w oparciu o zasady i procedury księgowe.
  • Uproszczone rozliczenia: subskrypcje oferują firmom jedną fakturę obejmującą wszystko – w tym koszty licencji na oprogramowanie, usługi wsparcia, zasoby szkoleniowe i przyszłe ulepszenia rozwiązań. Klienci mają wtedy możliwość dokonywania płatności według regularnego harmonogramu, który jest zgodny z praktykami księgowymi ich organizacji.
  • Przewidywalne koszty: w modelu licencjonowania wieczystego za wejście pobierana jest większa opłata z góry. Po „posiadaniu” licencji wieczystej ponoszone są bieżące koszty utrzymania związane z ulepszeniami, szkoleniami i wsparciem. Ta różnica w strukturze kosztów może być kłopotliwa w zarządzaniu i sprawia, że ​​ustalenie budżetu staje się problematyczne w miarę rozwoju firmy. W przypadku subskrypcji koszt początkowy może być niższy i istnieje jeden prosty, przewidywalny koszt, który pozostaje stosunkowo stały rok po roku.

Podczas gdy trend w zakresie rozwiązań technologicznych opartych na subskrypcji przyspieszył dzięki usługom w chmurze, Citrix zdaje sobie sprawę, że nie każdy klient jest gotowy na przejście na usługi chmurowe. Właśnie dlatego Citrix wprowadza swoje rozwiązania on-premise cyfrowego obszaru roboczego w modelu licencjonowania subskrypcji, aby sprostać potrzebom różnych organizacji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach lokalnych Citrix Workspace? Skontaktuj się za pomocą formularza zgłoszeniowego lub maila handlowy@alterkom.pl