Raport dot. cyberbezpieczeństwa

Czy wiecie, że w 2022 roku w Polsce:
– 58% firm odnotowało co najmniej jeden incydent naruszenia cyberbezpieczeństwa,
– 57% firm nie przegląda regularnie logów bezpieczeństwa,
– 31% firm przyznaje że padło ofiarą ataku typu ransomware
Więcej informacji znajdziecie w raporcie KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa. Detekcja i reakcja na zagrożenia w czasie podwyższonego alertu”. Zaprezentowane wyniki to efekt badań przeprowadzonych pod koniec 2022 roku, na próbie 100 organizacji w Polsce o przychodach powyżej 50 mln złotych.

Link: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2023/02/pl-raport-kpmg-w-polsce-barometr-cyberbezpieczenstwa-2023-secured.pdf

Pamiętajcie, nasz Zespół chętnie pomoże w dobrze optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w kwestii sprzętu, jak i oprogramowania.
📧 handlowy@alterkom.pl