Horizon Suite

Horizon Suite

Kategoria:

O VMware

VMware, wiodąca firma w branży oprogramowania do wirtualizacji, umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i rozwijanie się poprzez usprawnienie operacji IT. Poprzez wirtualizację infrastruktury – od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne – VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.

VMware Horizon Suite

VMware Horizon™ Suite to platforma zapewniająca obsługę pracowników mobilnych. Łączy użytkowników końcowych z ich danymi i aplikacjami z dowolnego urządzenia bez obniżania poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad środowiskiem IT. Platforma ta przekształca osobne elementy technologiczne związane z desktopami, danymi i aplikacjami w scentralizowane usługi IT, a dzięki zarządzaniu tymi usługami na podstawie zbioru reguł zwiększa efektywność operacyjną, bezpieczeństwo i prężność przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą pracować efektywniej, korzystając ze spójnego sposobu obsługi oprogramowania w biurze, w domu i w podróży. Pakiet Horizon Suite zawiera wiodące na rynku rozwiązanie firmy VMware do wirtualizacji desktopów, a także nowsze technologie opracowane z myślą o mobilnej pracy i współpracy.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

  • Uproszczenie — zarządzanie pojedynczymi urządzeniami końcowymi jest nieefektywne, a w złożonym środowisku także kosztowne. Działanie infrastruktury IT można usprawnić i uprościć, zmieniając zróżnicowane systemy operacyjne, aplikacje oraz dane w scentralizowane usługi, które można łatwo przydzielać i dostarczać użytkownikom oraz wygodnie animi zarządzać.
  • Zarządzanie i zabezpieczanie — po przekształceniu zasobów dla użytkowników końcowych w scentralizowane usługi można nimi zarządzać, zabezpieczać je, tworzyć ich kopie zapasowe i aktualizować z jednego miejsca. Funkcje opartego na regułach dostępu i dostarczania zasobów zabezpieczają ważne dane oraz gwarantują zgodność z przepisami i procedurami.
  • Zwiększenie możliwości użytkowników — użytkownicy mobilni potrzebują swobody wyboru odpowiedniego urządzenia do różnych zadań i sytuacji. Spójne, intuicyjne oraz sprzyjające współpracy środowisko dostępne zawsze, wszędzie i na wszystkich urządzeniach zwiększa efektywność pracowników.

Jak działa pakiet Horizon Suite?

Pakiet Horizon Suite pomaga w przełamaniu barier technologicznych i przejściu od reagowania do świadczenia usług zwiększających prężność biznesową oraz efektywność pracowników. Działy IT mogą dzięki pakietowi Horizon Suite zaspokoić oczekiwania użytkowników końcowych związane ze spójną i intuicyjną obsługą oprogramowania przy użyciu różnych urządzeń w biurze, w domu oraz w podróży. Pakiet ten zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo, łatwość zarządzania oraz stałą zgodność środowiska informatycznego z przepisami i procedurami. Technologia zarządzania tożsamością (IAM) w pakiecie Horizon Suite ujednolica zróżnicowane tożsamości użytkowników, korzystając z firmowej usługi katalogowej, i umożliwia określanie uprawnień dostępu na podstawie zbioru reguł przedsiębiorstwa. Zwiększa to bezpieczeństwo wszystkich zasobów informacyjnych oraz związaną z nimi kontrolę i odpowiedzialność. Dzięki temu menedżerowie uzyskują kontrolę nad zbiorami reguł dostępu użytkowników i mogą zintegrować pakiet Horizon Suite z dotychczasowymi systemami obiegu pracy. Mogą także śledzić całościowo aktywność użytkowników na podstawie raportów o wykorzystaniu zasobów oraz odpowiednio rozliczać i optymalizować użycie licencji na oprogramowanie. Użytkownicy uzyskują dostęp na żądanie do wszystkich aplikacji za pośrednictwem łatwego w obsłudze katalogu, pojedynczy obszar roboczy oraz jeden zestaw bezpiecznych danych logowania.

Administratorzy mogą ponadto korzystać z dostępnego w pakiecie Horizon Suite rozwiązania VMware ThinApp® i dostarczać użytkownikom pakiety zwirtualizowanych aplikacji systemu Windows. Dzięki temu użytkownicy końcowi mogą łatwo, szybko i bezpiecznie uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich aplikacji.

Co zawiera pakiet Horizon Suite?

Pakiet Horizon Suite zawiera wiodące na rynku rozwiązanie firmy VMware do wirtualizacji desktopów, a także nowsze technologie opracowane z myślą o mobilnej pracy i współpracy. Połączenie tych technologii umożliwia działom IT optymalizację dotychczasowego środowiska, a jednocześnie bezpieczne wdrażanie innowacji i nowych trendów sprzyjających efektywnej pracy oraz zabezpieczających środowisko.

  • Oprogramowanie VMware Horizon View™ upraszcza zarządzanie i kontrolę nad desktopami oraz ich zabezpieczanie, a jednocześnie zapewnia najwyższej jakości usługi desktopowe na wszystkich urządzeniach i we wszystkich sieciach.
  • Oprogramowanie VMware Horizon Mirage™ umożliwia scentralizowane zarządzanie fizycznymi desktopami, zapewniając jednocześnie użytkownikom końcowym możliwość lokalnego wykonywania obrazów desktopów.
  • Rozwiązanie VMware Horizon Workspace™ oferuje bezpieczny dostęp do aplikacji i danych na dowolnych urządzeniach mobilnych i komputerach, zwiększając swobodę pracy, a jednocześnie zmniejszając koszty zarządzania.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.vmware.com/go/horizonsuite

VMware Horizon View

Oprogramowanie VMware Horizon View™ dostarcza użytkownikom usługi desktopowe z firmowej chmury, zapewniając pracownikom swobodę, a działowi IT możliwości zarządzania i kontroli.

Oprogramowanie Horizon View upraszcza i automatyzuje zarządzanie tysiącami desktopów. Umożliwia ono bezpieczne dostarczanie użytkownikom desktopów jako usługi z centralnej lokalizacji z dostępnością i niezawodnością na poziomie nieosiągalnym dla tradycyjnych komputerów PC. Oferując w każdej chwili i miejscu bezpieczny dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia, opogramowanie Horizon View zapewnia użytkownikom końcowym maksymalną mobilność i elastyczność.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Uproszczone zarządzanie i większa kontrola

Scentralizowany interfejs administracyjny, który umożliwia łatwe zarządzanie dziesiątkami tysięcy użytkowników. Uproszczone kluczowe procesy informatyczne, takie jak przydzielanie zasobów i połączeń, egzekwowanie reguł, monitorowanie wydajności i przypisywanie aplikacji. Wyższy poziom zabezpieczeń i zgodności dzięki przeniesieniu danych do centrum przetwarzania danych, centralnemu egzekwowaniu zabezpieczeń urządzeń końcowych i konfiguracji zbiorów reguł oraz uproszczeniu procesów obsługi aplikacji antywirusowych.

Redukcja łącznego kosztu posiadania nawet o 50%

Mając mniej zasobów, czasu i pieniędzy, można osiągnąć lepsze wyniki. Scentralizowana infrastruktura desktopowa oferowana przez oprogramowanie Horizon View sprawia, że przydzielanie zasobów, a także obsługiwanie i monitorowanie obrazów desktopów oraz aplikacji w całym cyklu eksploatacji jest szybsze, prostsze i tańsze. Dzięki zmniejszeniu liczby problemów zgłaszanych do obsługi technicznej oraz skróceniu przestojów zwiększa się ogólna efektywność pracy.

Z badania firmy IDC wynika, że firmom korzystającym z rozwiązania Horizon View udało się zmniejszyć całkowity koszt posiadania infrastruktury desktopowej o 50% i uzyskać oszczędności przekraczające 500 USD rocznie na jednego użytkownika.

Lepsze środowisko desktopowe

Oprogramowanie Horizon View umożliwia udostępnianie najlepszego środowiska dla użytkowników przebywających w różnych lokalizacjach i korzystających z różnych urządzeń. Działające z protokołem PCoIP oprogramowanie Horizon View dostosowuje się do parametrów połączenia sieciowego użytkownika, aby udostępniać dostosowane środowisko desktopowe o wysokiej jakości za pośrednictwem sieci LAN lub WAN. Użytkownicy mogą w elastyczny sposób łączyć się ze swoimi desktopami udostępnianymi przez oprogramowanie Horizon View z różnych urządzeń, w tym z komputerów stacjonarnych, klientów uproszczonych lub zerowych oraz urządzeń mobilnych. Mobilni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich desktopów nawet wtedy, gdy nie mają połączenia z siecią. Rozwiązanie Horizon View oferuje renderowanie grafiki 3D, ujednoliconą komunikację i ciągłość usług nawet w przypadku sieci, w których dochodzi do utraty dużej liczby pakietów, a ponadto udostępnia funkcje pracy wielomonitorowej i obsługi multimediów. W efekcie wszyscy użytkownicy otrzymują rozbudowane, bezproblemowe środowisko umożliwiające im osiągnięcie maksymalnej produktywności

VMware Horizon Mirage

VMware Horizon Mirage™ to rozwiązanie do zarządzania warstwami logicznymi obrazów komputerów PC, za które odpowiada albo dział IT, albo użytkownik końcowy. Warstwy zarządzane przez dział IT można aktualizować bez zmiany plików i spersonalizowanych ustawień użytkownika. Migawki i kopie zapasowe warstwowych obrazów komputerów stacjonarnych umożliwiają szybkie przywracanie działania lub poprzedniego stanu w razie awarii, w ten sposób maksymalizując efektywność pracy.

KORZYŚCI

Uproszczenie komputerów PC przez przekształcenie ich w scentralizowane usługi warstw obrazów.Centralne zarządzanie obrazami komputerów PC oraz ich ochrona przy użyciu wbudowanych funkcji kopii zapasowych i przywracania danych w celu zmniejszenia kosztów działu IT.Zwiększenie możliwości użytkowników końcowych dzięki personalizacji środowiska desktopowego i optymalizacji efektywnej pracy.

Jak działa VMware Horizon Mirage?

Po zainstalowaniu na komputerze PC oprogramowanie Horizon Mirage skanuje urządzenie i kategoryzuje całą jego zawartość, dzieląc ją na różne warstwy logiczne. Oprogramowanie Horizon Mirage nie zmienia niczego na komputerze PC, a jedynie kategoryzuje dane, umożliwiając pracownikom działu IT bardziej szczegółowe zarządzanie komputerem.

Następnie program Horizon Mirage wysyła pełną kopię obrazu tego komputera do centrum przetwarzania danych i zapewnia jego synchronizację. Oprogramowanie Horizon Mirage dokonuje tej synchronizacji, kiedy użytkownik powraca do trybu online po rozłączeniu. Synchronizacja obejmuje aktualizacje dokonane przez dział IT w zarządzanych przez niego warstwach, a także zmiany wprowadzone w systemie przez użytkownika.

Obrazy zarządzane przez oprogramowanie Horizon Mirage mogą działać bezpośrednio na komputerze stacjonarnym lub laptopie albo — przy użyciu rozwiązania VMware Fusion® Professional — na maszynie wirtualnej. Użytkownicy końcowi mogą wykorzystywać lokalną moc obliczeniową, na przykład procesora czy układu graficznego, zarówno w trybie online, jak i offline.

VMware Horizon Workspace

Oprogramowanie VMware Horizon Workspace™ upraszcza pracę użytkowników końcowych i zmniejsza koszty obsługi informatycznej, łącząc aplikacje i dane w jeden obszar roboczy klasy korporacyjnej dostarczany bezpiecznie do dowolnych urządzeń. Administratorzy zyskują możliwość prostszego, scentralizowanego zarządzania opartego na zbiorze reguł. Użytkownicy końcowi zyskują swobodę mobilnego dostępu do danych i aplikacji w dowolnej chwili i miejscu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Pełna kontrola dla administratorów — scentralizowane zarządzanie zbiorami reguł umożliwia działom IT nadzór nad dostępem do zasobów i ich wykorzystaniem oraz pełną kontrolę nad firmowymi danymi.
Zabezpieczenia klasy korporacyjnej — mając pełną kontrolę nad firmowymi danymi i aplikacjami, dział IT może spełniać standardy branżowe i wymagania dotyczące zabezpieczeń.
Większa efektywność pracy — bezpieczny dostęp do plików oraz danych na dowolnym urządzeniu i z każdego miejsca zwiększa wydajność użytkowników.

Jak działa rozwiązanie Horizon Workspace?

Oprogramowanie Horizon Workspace™ usprawnia zarządzanie infrastrukturą IT i zwiększa mobilność użytkowników końcowych, łącząc aplikacje i dane w jeden obszar roboczy. Obszar ten zawiera dane i aplikacje potrzebne pracownikom do efektywnej pracy niezależnie od miejsca. Administratorzy mają dzięki temu mniej punktów zarządzania i zyskują łatwiejszy dostęp. Użytkownicy końcowi zyskują swobodę mobilnego dostępu do danych i aplikacji w dowolnej chwili i miejscu.

Działy IT poszukują produktów z funkcjami klasy korporacyjnej, dopasowanych do szerzej zakrojonych inicjatyw i zmniejszających koszty, a jednocześnie zwiększających efektywność pracy zarówno użytkowników, jak i administratorów. Wielu dostawców oprogramowania twierdzi, że wspiera takie inicjatywy i umożliwia wykorzystanie dotychczasowych inwestycji, ale tylko firma VMware oferuje sprawdzone, wydajne rozwiązania, takie jak VMware vSphere® i VMware vCenter™ Site Recovery Manager™.

Horizon Workspace to wirtualne urządzenie programowe, które można łatwo wdrożyć na miejscu i zintegrować z istniejącymi usługami klasy korporacyjnej. W ten sposób firmy mogą scentralizować różnorodne zasoby, urządzenia i aplikacje oraz bezpieczniej zarządzać użytkownikami i danymi za zaporą firewall. Jeżeli jest to zgodne ze zbiorem reguł, użytkownicy mogą też bezpiecznie wymieniać się danymi i współpracować z zewnętrznymi partnerami oraz klientami.

Obszar roboczy daje użytkownikom końcowym bezpieczny dostęp do firmowych plików i aplikacji potrzebnych do efektywnej pracy w biurze, w domu lub w podróży.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową produktu Horizon Workspace pod adresem http://www.vmware.com/pl/products/desktop_virtualization/ horizon-workspace/overview.html.