Macierz NetApp FAS2600

Macierz NetApp FAS2600

NetApp to światowy lider w dziedzinie zaawansowanych systemów pamięci masowych przeznaczonych dla współczesnych przedsiębiorstw, które operują dużą liczbą danych.
Od chwili założenia w 1992 roku firma ta dostarcza pierwszorzędne technologie i produkty upraszczające zarządzanie danymi. NetApp produkuje wyspecjalizowany sprzęt, oprogramowanie i usługi zapewniające sprawne zarządzanie systemami pamięci masowych w otwartych środowiskach sieciowych.

Macierz hybrydowa NetApp FAS2600

Obsługa systemu FAS2600 odbywa się przez oprogramowanie NetApp ONTAP® . Jest ona o tyle uproszczona, że polega na zarządzaniu rozbudową systemu i jego kompleksowości, dzięki zapewnieniu wysokiej wydajności i wsparcia dla szerokiego zakresu zadań, oraz dzięki możliwości sprawnego skalowania wydajności i pojemności systemu.
Dzięki sprawdzonej integracji z macierzami all-flash AFF i chmurą, można zbudować podstawę w postaci macierzy, która wykorzystuje szybkość systemu flash i zasoby chmur publicznych, która z kolei spełnia wymagania związane z dynamicznym przechowywaniem danych przy ograniczonych kosztach. System FAS2600 wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla rozwijających się organizacji, które dbają o swój budżet dziś, by sprostać wymaganiom technologicznym w przyszłości.

DANE TECHNICZNE FAS2600

 

WYGLĄD FAS W KONFIGURACJI HA

 

Opis portów kontrolera FAS2600

Najważniejsze funkcje macierzy FAS2600:

Seria NetApp FAS2600 oferuje szeroki zakres technologii, które pomagają w zniwelować kompleksowość systemu i zwiększają wydajność pracy administratorów centrum danych. Dzięki temu rozwiązaniu dana firma jest w stanie:
• Zarządzać 2x do 3x większymi zasobami danych. Wiodący poziom integracji z kluczowymi aplikacjami sprawia, że praca administratorów jest bardziej efektywna.
• Aktualizować oprogramowanie i rozbudowywać lub redukować przestrzeń pamięci bez żadnych przestojów. FAS2600 z technologią pozwalającą na bezprzerwowe działanie pozwala na dynamiczną obsługę większej ilości zadań związanych z archiwizacją danych podczas regulaminowego czasu pracy, bez konieczności wprowadzania kosztownych przerw technologicznych.
• Utrzymywać ciągłość kluczowych operacji przy najwyższym poziomie wydajności. Można w  prosty sposób dostroić swoje środowisko macierzowe i dokonać analizy jego problemów za pomocą oprogramowania zarządzającego NetApp OnCommand® i szybko rozwiązać wszelkie problemy za pomocą aktywnej diagnostyki serwisowej (AutoSupport).
• Chronić dane krytyczne w sposób bardziej efektywny za pomocą zintegrowanej ochrony danych, dzięki zastosowaniu technologii NetApp takich jak RAID-TEC™ (triple-parity), RAID DP® i Snapshot®.

OnCommand System Manager jest prostym lecz efektywnym narzędziem zarządzającym, opartym na przeglądarce internetowej, służącym do uproszczenia bieżącej obsługi i administracji systemu. Współpracuje on domyślnie z oprogramowaniem ONTAP 9.1 (i jego późniejszymi wersjami) i jest dostępny za pomocą przeglądarki w celu uruchomienia danego klastra i utworzenia wirtualnych macierzy w ramach fizycznego systemu FAS (SVM) służących do uzyskania dostępu do danych. Później, OnCommand System Manager może zarządzać całym klastrem w ramach oprogramowania ONTAP, co eliminuje konieczność zastosowania wewnętrznego serwera administracyjnego.
Oprócz podstawowego zestawu funkcjonalności o dużych możliwościach, które wchodzą w skład Base Bundle załączonej z każdym systemem FAS2600, opcjonalny pakiet Premium Bundle i programy o poszerzonych możliwościach oferują zaawansowane możliwości takie jak natychmiastowe przywrócenie danych z kopii SNapshot, natychmiastowe klonowanie, replikacja danych, tworzenie kopii i odzyskiwanie danych z integracją z aplikacjami, Volume Encryption i retencja danych (WORM).

System NetApp FAS2600 posiada wiele rozwiązań macierzowych, które dopasowują się do zmiany wymagań technologicznych. •    Warto zacząć od niewielkich rozwiązań i rozbudować je poprzez dodawanie kolejnych węzłów kontrolerów) w miarę potrzeb, bez przerw w eksploatacji, bez ponoszenia większych kosztów na początku.
• Za pomocą ujednoliconej architektury można obsługiwać i konsolidować zadania nowych pamięci NAS i SAN
• Można wymienić swój system na system NetApp wyższej kategorii, nadal korzystając z tych samych programów i narzędzi do zarządzania danymi, dzięki czemu koszty zostają zredukowane, a administracyjne nawet o 60% poprzez eliminację konieczności dodatkowych szkoleń i migracji danych między systemami.

1.System FAS2650, odpowiednio wyposażony do zastosowań o wyższej wydajności, z przestrzenią obejmującą do 24 wewnętrznych napędów SFF, z możliwością rozbudowy do 144 napędów, jest odpowiednim rozwiązaniem dla:
• Średniej wielkości firm i odległe oddziałów większych przedsiębiorstw
• Środowisk kompatybilnych z Windows i skonsolidowanych z serwerem wirtualnym przy realizacji wielu zadań
• Klientów wymagających wyższej wydajności, elastyczności komunikacji I/O, i ochrony inwestycji pod kątem przyszłego rozwoju
2.System FAS2620, przeznaczony do zastosowań zorientowanych na opłacalność, o wyższych pojemnościach, z przestrzenią obejmującą do 12 wewnętrznych napędów LFF, z możliwością rozbudowy do 144 napędów, jest odpowiednim rozwiązaniem dla:
• Klientów którzy wymagają ekonomicznej i większej pojemności dla mniej istotnych aplikacji oraz dla kopii zapasowych
• Mniejszych przedsiębiorstw, lokalnych oddziałów firm i lokalnemu backupowi
• Klientów wymagających elastyczności komunikacji I/O, i ochrony inwestycji pod kątem przyszłego rozwoju
• Konsolidacji wirtualnych środowisk z niewielką ilością aplikacji Windows lub z ogólnymi zadaniami związanymi z obsługą serwerów plików.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Dariusz Wróbel
Tel. (+48) 502 060 527
E-mail: dariusz.wrobel@alterkom.pl