Praca z domu – Budowanie rozwiązania VPN w oparciu o Citrix Gateway

Wszechstronne, bezpieczne rozwiązanie dostępu do zasobów firmowych przez VPN

Citrix Gateway jest rozwiązaniem zarządzanym przez klienta, które można wdrażać lokalnie lub w dowolnej chmurze publicznej, takiej jak AWS, Azure lub Google Cloud Platform. Rozwiązanie Citrix Gateway zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp i jednokrotne logowanie do wszystkich aplikacji wirtualnych, SaaS i internetowych, których potrzebują do osiągania wysokiej produktywności.