Budowanie rozwiązania wirtualnych desktopów i aplikacji w oparciu o Citrix Virtual Apps and Desktops w wersji 7.19

Spotkanie będzie wprowadzeniem do najnowszej wersji Citrix Virtual Apps and Desktops i zapewni zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej omawianego rozwiązania. Warsztaty w formie praktycznych zajęć Hands-On, sprawią że każdy z uczestników będzie mógł poznać i przetestować architekturę VDI.

PROGRAM WARSZTATÓW:

10:00 – 10:15 Nowości w rozwiązaniach Citrix Virtual Apps and Desktops 7.19
10:15 – 11:00 Architektura rozwiązania Wirtualnych Desktopów
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 LAB: Instalacja i konfiguracja – uruchomienie maszyny zarządzającej
12:00 – 12:30 Metody udostępniania obrazu
LAB: Przygotowanie obrazu
12:30 – 14:00 LAB: Konfiguracja środowiska  – ustawienia i polityki
13:00 – 13:30 Lunch
14:00 – 14:30 LAB: Generowanie desktopów z obrazu
14:30 – 15:00 LAB: Publikacja aplikacji wraz z wirtualnym desktopem
15:00 – 15:15 LAB: Uruchomienie dostępu poprzez klienta
15:15 – 15:45 LAB: Dostęp do infrastruktury poprzez VPN SSL
15:45 – 16:00 Zakończenie warsztatów i sesja pytań

 

Data:  5 czerwca 2019, od 10:00 do 16:00

Miejsce:  APN Promise ul. Domaniewska 44A , 02-672 Warszawa

 

Ważne informacje

Każdy uczestnik warsztatów powinien dysponować własnym notebookiem ze względu na dostęp
do środowiska laboratoryjnego poprzez klienta RDP oraz Citrix Receiver.

Zainteresowany prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: alterkomwarsztaty@alterkom.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Alterkom sp. z o.o.